JABEKUNTZA ESKOLA. Apirila - Ekaina / Abril - Junio 2013

Gustura al zaude zure buruarekin? Ez da batere erraza hala sentitzea, oraindik emakumeentzat besteen beharrak asetzeak lehentasuna baitu. Nola ez gara ba triste egongo?

Eta... galdetu al diozu inoiz zure buruari gure herriek ba ote duten generorik? Egokiak al dira gure herrietan bizitzeko, lanerako eta aisialdirako ditugun eremuen antolaketak? Ohartzen ez bagara ere, gure herri eta hiriak ikuspegi sexista batetik eraikiak izan dira.


Galdera guzti horiei erantzuteko... Prest dago iada apiriletik ekainera bitarte Urola Garaiko eta Tolosako Jabekuntza Eskolako hitzaldi eta tailerren programazio berria. 

Teoria Feministaren Oinarriak I. Urratsa. Gaur gustura egongo naiz nire buruarekin. Ba ote du generorik nire herriak?

943 725 829  /  jabekuntzaeskola@gmail.com   / www.berdintasuna-urolagaraia.blogspot.com
Egitaraua
IZEN-EMATEA
_____________________________________________

¿Te sientes a gusto contigo misma? No es nada fácil sentirse así. Hoy en día, las mujeres seguimos anteponiendo las necesidades de los demás. ¿Cómo no vamos a sentirnos tristes?

Y... ¿te has cuestionado alguna vez si nuestros pueblos tienen género? ¿Es adecuada la separación funcional de los lugares de residencia, ocio y trabajo? Aunque no seamos conscientes, los pueblos y ciudades en los que vivimos han sido construidas desde posiciones sexistas.

La Escuela de Empoderamiento de Urola Garaia y Tolosa tiene ya su programación de talleres de Abril a Junio de 2013. 

Bases de la Teoría Feminista Nivel I. Hoy voy a sentirme a gusto conmigo misma. ¿Tiene género el pueblo en el que vivo?

943 725 829  jabekuntzaeskola@gmail.com   /   www.berdintasuna-urolagaraia.blogspot.com
Programa
INSCRIPCCIÓN