JARDUNALDI FEMINISTAK


Indarkeri Sexistaren Kontzeptua Bir-Pentsatzen...
... XXI. Mendeko Feminismoa

Re-Pensando el Concepto de Violencia Sexista...
...Feminismo para el siglo XXI


Azaroak 26, 27, 28
Koldo Mitxelena Kulturunean eta Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean.
26, 27, 28 de noviembre
En el Koldo Mitxelena Kulturunea y en La facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.