2018 JABEKUNTZA ESKOLA


2018a BUKATZEKO JABEKUNTZA ESKOLA TAILERRAK -- Para acabar 2018 los talleres de la Escuela de Empoderamiento


JABEKUNTZA ESKOLA 2018 Iraila-Abendua/Septiembre-Diciembre
JAKITUN PROGRAMA


JAKITUN PROGRAMA – Esperientzia pilotua

Emakume eta Gizonen berdintasunerako oinarrizko formazioa
Gipuzkoako berdintasun formazioa hobetzeko eta egituratzeko programa.
Formazio-ibilbideak, berdintasunaren inguruko oinarrizko edukiak emateaz gain, hausnarketarako gunea eta emakumeen topagune izan nahi du; emakumeak jabekuntza pertsonalean eta kolektiboan aurrera egiteko trebetasunak garatu ditzaten.

ANTOLATZAILEAK: Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Emakumeen Etxeko Elkartea eta Urola Garaiko Berdintasunerako Arloa

·    1. MODULOA: Emakumeen autonomia: Bakarkako konpromisotik, erronka kolektibora
Urriak 3 :       Zer da berdintasuna eta feminismoaren kontu hori?
Urriak 10:      Feminismoa eta eraldaketak politikan
Urriak 17:      Emakumeen jabekuntza pertsonala eta kolektiboa egunez egun
Hezitzailea: Arantza Campos Rubio
Hizkuntza: Elebiduna
Ordutegia: 19:00 - 21:00

·    2. MODULOA: Eraldaketa soziala eskubideak bermatzeko
Urriak 24 :    Zergatik da kontziliazioa arazo bat?
Azaroak 7:    Zaintza ikuspegi alternatiboak
Hezitzailea: Susana Hernández Aparicio
Hizkuntza: Elebiduna
Ordutegia: 19:00 - 21:00

·    3. MODULOA: Indarkeria Matxistarik gabeko bizitzak
Azaroak 14:  Sare sozialetan eraso matxisten aurrean nola babesten gara?
Hezitzailea: Ana Maiz, Arantza Ortega
Hizkuntza: Elebiduna
Ordutegia: 17:00 - 21:00

Azaroak 21:  Emakumeen kontrako indarkeriaren agerpenak
Azaroak 28:  Indarkeria matxistaren aurrean autodefentsa estrategiak
Hezitzailea: Juana Aranguren Rica
Hizkuntza: Gaztelera
Ordutegia: 19:00 - 21:00

·    JAKINTZA BATZEN
Abenduak 12: Bateratze lana, ondorioak eta formazio-ibilbidearen itxiera
Hizkuntza: Elebiduna
Ordutegia: 17:00 - 21:00

INFORMAZIOA ETA IZEN EMATEA JAKITUN PROGRAMARAKO
Telefonoa: 943 72 56 42
PROGRAMA JAKITUN – Experiencia piloto


Itinerario formativo básico sobre igualdad de mujeres y hombres

Es un programa que busca articular y mejorar la formación en igualdad de Gipuzkoa.
El encuentro formativo pretende proporcionar, además de conocimientos básicos en materia de igualdad, un espacio para la reflexión y el encuentro de mujeres donde aprender y desarrollar capacidades que contribuyan al proceso de empoderamiento personal y colectivo.

ORGANIZAN: Berdintasuna de Diputación de Gipuzkoa, Asociación Casa de las Mujeres de Donostia Y Servicio De Igualdad de Urola Garaia

·    MÓDULO 1: La autonomía de las mujeres: del compromiso personal al desafío colectivo
3 de octubre:              ¿Qué es eso de la igualdad?
10 de octubre:           El feminismo y las transformaciones en lo político
17 de octubre:           El empoderamiento personal y colectivo de las mujeres día a día
Formadora:               Arantza Campos Rubio
Idioma:                       Bilingüe
Horario:                      19:00 - 21:00

·    MÓDULO 2: Transformar la organización social para garantizar derechos
24 de octubre:           ¿Por qué es la conciliación un problema?
7 de noviembre:        Los cuidados, perspectivas alternativas
Formadora:               Susana Hernández Aparicio
Idioma:                       Bilingüe
Horario:                      19:00 - 21:00

·    MÓDULO 3: Vidas libres de violencia machista
14 de noviembre:     ¿Cómo nos defendemos de la violencia machista en las redes sociales?
Formadora:               Ana Maiz – Arantza Ortega
Idioma:                       Bilingüe
Horario:                      17:00 - 21:00

21 de noviembre:     Manifestaciones de la violencia contra las mujeres
28 de noviembre:     Estrategias de autodefensa contra la violencia machista
Formadora:               Juana Aranguren Rica
Idioma:                       Castellano
Horario:                      19:00 - 21:00

·    AUNANDO CONOCIMIENTOS
12 de diciembre:       Puesta en común, conclusiones y cierre del itinerario formativo
Idioma:                       Bilingüe
Horario:                      17:00 - 21:00

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA JAKITUN:
Teléfono: 943 72 56 42